MLADÝ GÉNIUS

HRY

Ikona webu

Slovník

Cambridge Dictionaries Online

Kalendář

Start English

SOME, ANY

Úroveň: Beginner

Balíček obsahuje odkazy na stránky, kde v jednotlivých cvičeních či testech procvičíte, kdy použít SOME a kdy ANY  →  PRACTISE

Přítomný čas průběhový - Present Continuous

Úroveň: Beginner

Balíček obsahuje odkazy na stránky, kde v jednotlivých cvičeních či testech procvičíte tvary sloves v přítomné čase průběhovém  →  PRACTISE

Přítomný čas sloves - Present Simple Verbs

Úroveň: Beginner

Balíček obsahuje odkazy na stránky, kde v jednotlivých cvičeních či testech procvičíte tvary sloves v přítomné čase prostém  →  PRACTISE

Hodiny - Time in English

Úroveň: Beginner

Balíček obsahuje odkazy na stránky, kde v jednotlivých cvičeních či testech procvičíte určování času  →  PRACTISE

Zájmena - Pronouns

Úroveň: Beginner

Balíček obsahuje odkazy na stránky, kde v jednotlivých cvičeních či testech procvičíte zájmena →  PRACTISE